50-d araştırma görevliliği hakkında 16 soru ve cevap

Devlet üniversitelerinde, 2547 sayılı Kanunun 50/d statüsüne göre çalışan araştırma görevlilerinin özlük ve eğitim süreçlerine dair bazı soru ve cevaplar.

*50-d Araştırma Görevlisi Kadrosu Nedir?

Devlet üniversitelerinde lisansüstü eğitim süresince görev yapan kadrolu araştırma görevlileridir. Daimi bir kadro değildir, doktora eğitimi süresi sonunda kadroyla ilişik kesilir. (Ayrıca, yüksek lisans mezuniyeti sonrası 6 ay içinde bir devlet üniversitesinde doktora programına başlamazsa kadroyla ilişiği kesilir.) 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren tüm devlet üniversitelerinde araştırma görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Kanunun 50-d maddesi uyarınca atama yapılmaktadır.

*50-d Araştırma Görevlileri Kaç Yıllığına Atanır?

50-d araştırma görevlileri lisansüstü eğitimleri tamamlanana kadar çoğunlukla 1 (bir) yıllığına atanır. Bu süre azami eğitim süresini aşmamak kaydıyla her defasında yenilenir.

*50-d Kadrosuyla Atanan Kişi Öğrenci Olmak Zorunda Mıdır?

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik“in 7 nci maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, kişilerin 50/d araştırma görevlisi kadrosuna atanabilmesi için azami öğrenim süreleri içinde bulunan aktif lisansüstü öğrenciliğinin bulunması şarttır. Ancak, vakıf yükseköğretim kurumlarında 50/d usulü bulunmadığından, lisansüstü öğrenci olma kuralı ilanlarda aranmayabilir.

*50-d Kadrosuna Yüksek Lisans Düzeyinde Atanan Kişi Eğitim Süreci Nasıl Devam Eder?

50-d araştırma görevlisi kadrosuna yüksek lisans eğitimi devam etmekte iken ataması yapılan kişiler eğitimini tamamladığı tarihten itibaren 6 (altı) ay içerisinde devlet üniversitelerinde alanında bir doktora programına kayıt yaptırmakla yükümlüdür. Aksi takdirde kadrosuyla ilişiği kesilerek görevine son verilir.

*50-d Araştırma Görevliliği Kadrosundan Öğretim Üyeliğine Geçiş Nasıldır?

Ülkemizde öğretim üyesi kadrolarına geçiş, ilgili mevzuat gereğince üniversitelerin ilan ettiği öğretim üyesi kadrolarına müracaat yoluyla olmaktadır. 50-d araştırma görevlisi kadrosuna atanan kişiler, doğrudan doktor öğretim üyeliğine atanamamaktadır. Doktora eğitimini bitiren adaylar, üniversitelerin öğretim üyesi kadro ilanlarını takip ederek, şartlarını taşıdıklarına başvurmalıdır.

*50-d Kadrosuna Atanan Kişi Eğitim Gördüğü Üniversiteye Nasıl Görevlendirilir?

Atandığı üniversite dışında lisansüstü eğitimine devam eden kişi, talebi halinde 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi uyarınca görevlendirilebilmektedir. Bazı üniversitelerde, kişilerin bu talebini engellemeye yönelik uygulamalar olmaktadır. Ancak, YÖK’ün bu konuda kararı bulunduğu için kişinin YÖK’e şikayeti ya da yargı yoluna gitmesi halinde işlem lehine sonuçlanacaktır.

*50-d Kadrosuna Atanan Kişiye Mecburi Hizmet Yüklenebilir Mi?

50-d kadrosuna ataması yapılan araştırma görevlilerinin doktora eğitimleri tamamlandığında kadrolarıyla ilişikleri kesildiği için kendilerine mecburi hizmet yüklenmez.

*50-d Kadrosuna Atanan Kişi Kayıt Dondurursa Durumu Ne Olur?

50-d Araştırma görevlileri, askerlik, doğum, sağlık mazereti veya COVİD sebebiyle kayıt dondurulabilir. Bunun dışındaki sebeplerden dolayı kayıt dondurma işlemi gerçekleşirse, öğrencilik haklarından yararlanılmayacağı için kadroyla ilişik kesilir.

*50-d Kadrosuna Atanan Kişi Yatay Geçiş Yapabilir Mi?

Adaylar lisansüstü eğitim gördüğü üniversiteyi yatay geçiş yoluyla değiştirebilir. Bu işlemin gerçekleşebilmesi için geçiş yapılması istenilen üniversitenin lisansüstü eğitim koşullarını ve kanunda istenen doktora programı için devlet üniversitesi koşulunu taşımak şarttır. Böyle bir düşüncesi olan adayların kadrolarının bulunduğu Üniversiteden onay almalarının da yerinde bir uygulama olacağını değerlendiriyoruz.

*50-d Kadrosuna Atanan Kişi Vakıf Üniversitelerinde Lisansüstü Eğitim Görebilir Mi?

Vakıf üniversitelerinde sadece yüksek lisans eğitimi görülebilir. 2547 sayılı Kanunun ek 38 inci maddesinin 2 nci fıkrasına göre, Doktora eğitiminin mutlaka devlet üniversitelerinde yapılması şarttır.

*50-d Kadrosunda Atanan Kişi Araştırma/Eğitim İçin Yurtdışında Görevlendirme Alabilir Mi?

Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in 5/d maddesi uyarınca, araştırma görevlileri en az bir yıl görev yapmaları şartıyla yurtdışında bir yıla kadar görevlendirilebilmektedir.

*50-d Kadrosuna Atanan Kişi Doktoradan Mezun Olduğunda Durumu Ne Olur?

Mezuniyet tarihi itibarıyla görevine son verilir.

*50-d Araştırma Görevlisi Kadrosuna Atanan Kişi Lisansüstü Eğitimdeki Azami Sürelerini Doldurduğunda Durumu Ne Olur?

Yürürlükteki mevzuata göre yüksek lisans için altı yarı yıl, doktora için on iki yarı yıl olan azami eğitim süresinde lisansüstü eğitimini bitiremeyen araştırma görevlilerinin ilişikleri kesilir. Yasal kayıt dondurmalar kadroda bulunma süresine eklenmektedir.(Askerlik, doğum izni, sağlık ve covid vb.) Bunların yanında yine azami süre sınırları içerinde olmak şartıyla tez savunma sınavına girerek tez düzeltme kararı verilen yüksek lisans öğrencileri için üç aylık süre, doktora öğrencileri için altı aylık süre azami süreye dahil edilmemektedir.

*50-d Araştırma Görevlisi Kadrosundan Öğretim Görevliliğine Geçiş Var Mıdır?

Tezli yüksek lisans mezunu (veya YÖK’ün belirlediği uzmanlık alanlarında lisans sonrası 2 yıl uzmanlık alanında tecrübesi olan adaylar o alanlarda bir kadroya başvurmaları durumunda yüksek lisans mezuniyeti aranmadan) adaylar üniversitelerin öğretim görevlisi ilanlarına başvurarak sınavı kazanmaları halinde geçiş yapabilirler.

*50-d Araştırma Görevlisi Kadrosundayken Başka Üniversiteye Geçilebilir mi?

Araştırma görevlileri başka devlet üniversitelerinin kadrolarını kazanmaları halinde nakil (kurumun izni) veya istifa etmek suretiyle geçiş yapabilir.

*50-d Araştırma Görevliliğinden 33-a kadrosuna (daimi araştırma görevlisi kadrosu) geçiş yapılabilir mi?

1 Ocak 2018 tarihinden itibaren 33-a uygulaması kaldırıldığından yeni bir düzenleme yapılmadığı sürece bu mümkün değildir.

*Yukarıda sıralanan sorular harici cevaplanması gereken hususlar var ise bize iletebilirsiniz.

Yorum yapın

eryaman escort ankara escort