657/4B’li personelin emekliliği nasıl olur?

4 ( B ) li olarak istihdam edilen personel, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin ( B ) bendi kapsamında sözleşmeli olarak çalışan personel olmaktadır.

Bu kapsamda çalışanlar işçi sayılmayan kamu görevlileridir. Yani yapmış olduklar işler genel olarak memur statüsünde olanlarla aynı olmaktadır. İşçi sayılmamakla birlikte emeklilik primleri işçi statüsünde Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilmektedir. Yani emeklilikleri işçi statüsünde işlem gören emekli aylığı hesaplama sistemi içerisindedir.

Emekli aylığı hesaplanma sistemi işçilerle aynı olmakla birlikte, görevlerinden ayrıldıklarında emekli olduklarında işçiler gibi aldıkları görev ücretleri üzerinden kıdem tazminatı almamakta, bunlara iş sonu tazminatı adı altında ödeme yapılmaktadır. İş sonu tazminatı tutarının belirlenmesinde de emsali devlet memuruna ödenecek olan emekli ikramiyesi tutarı esas alınmaktadır.

4 ( B ) li personel çalıştarılmasına ilişkin Esasların 7 nci maddesi hükmü gereği;

-5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince sürekli tam iş göremezlik geliri, malüllük veya yaşlılık aylığı bağlanması veya toptan ödeme yapılması nedeniyle hizmet sözleşmesi sona erenlere görev yapmakta olduğu pozisyon unvanı itibariyle, Devlet Memurları Kanununa göre girebilecekleri hizmet sınıfındaki aynı veya benzeri kadro unvanı esas alınarak hizmet yılı ve öğrenim durumu aynı olan emsali personele 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesi tutarını geçmemek üzere kurumunda, çalışılan her tam hizmet yılı için ayrılış tarihindeki hizmet sözleşmesinde yazılı aylık brüt ücret tutarında iş sonu tazminatı ödenmektedir.

Memurlara ödenen emekli ikramiyesinden farklı olarak da bir yıldan artan süreler için de, tam yıl için hesaplanan miktardan o süreye isabet eden tutar kadar ödeme yapılmaktadır.

Yani, diyelim 4 ( B ) kapsamında sözleşmeli çalışan ve mühendislik görevini yapan bir kişi 30 yıl çalışmış olsun ve emekli olmak için görevinden ayrılsın. Bu kişiye emekli aylığı işçi statüsünde prime esas kazançları üzerinden hesaplanarak yapılacak,

ANCAK, bu kişiye iş sonu tazminatı olarak aynı hizmet yılı üzerinden çalışmış bir mühendisin memur statüsünde emekli olması halinde alacağı emekli ikramiyesi tutarı kadar bu kişiye iş sonu tazminatı adı altında ödeme yapılacaktır.

Yani, memur statüsünde mühendisin bugün için emekli olması halinde 30 yıl hizmetine karşılık alacağı emekli ikramiyesi ¼ + 3600 ek gösterge, taban aylığı, kıdem aylığı, emeklilik tazminatı, memur maaş katsayısı gibi unsurlar uygulanmak suretiyle hesaplama yapıldığında 153486 TL. emekli ikramiyesi emsal tutarı esas alınarak sözleşmeli personel İŞ SONU TAZMİNATI alacaktır.

Hem emekli ikramiyesi, hem emekli ikramiyesi esas alınarak ödenen iş sonu tazminatı hesaplama sistemi ve ortaya çıkan tutar açısından işçi statüsündekilere ödenen kıdem tazminatı karşısında dezavantajlı olmaktadır.

4 ( B ) li sözleşmeli personel sadece iş sonu tazminatı hesabı yapmak için https://www.memurlar.net/hesaplama/emekli-maas/ adresimizi ziyaret edebilir. Şayet ay küsuratları var ise hesaplama sonucu çıkan tutar üzerinden orantı yapmak suretiyle ay küsuratlarına ödenecek iş sonu tazminat tutarını da bulanabilirler.

Yorum yapın

eryaman escort ankara escort