Doçentlik unvanı alanın fakülte kurulu üyeliği düşer mi?

Bu yazımızda, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu uyarınca doçentlik unvanı alan doktor öğretim üyelerinin, unvan almadan evvel ilgili Kanun hükümlerine göre seçildikleri Fakülte Kurulu/Fakülte Yönetim Kurulu üyeliklerinin sona erip ermeyeceği hakkında değerlendirmelerde bulunacağız.

Bilindiği üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 17 ncı maddesinde “Fakülte Kurulu“; “Fakülte kurulu, dekanın başkanlığında fakülteye bağlı bölümlerin başkanları ile varsa fakülteye bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden ve üç yıl için fakültedeki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç, doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, doktor öğretim üyelerinin kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur.” şeklinde tanımlanmıştır.

Bununla birlikte, aynı Kanunun 18 inci maddesinin (a) fıkrasında; “Fakülte yönetim kurulu, dekanın başkanlığında fakülte kurulunun üç yıl için seçeceği üç profesör, iki doçent ve bir doktor öğretim üyesinden oluşur” olarak düzenlenmiştir.

Diğer taraftan, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 18 Mayıs 2016 günü alınan kararda; “Hangi kadroda görev yaparsa yapsın 2547 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi kapsamında doçentlik unvanını alanların kadro unvanlarının gerektirdiği görev ve sorumlulukları yerine getirmek şartıyla doçentliğin her türlü akademik haklarından yararlanmalarına” karar verilmiştir.

Bu kapsamda değerlendirildiğinde, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten bu yana hiç değişikliği uğramayan Fakülte Kurulu/Fakülte Yönetim Kurulu düzenlemelerindeki temel amacın akademik unvan (profesör, doçent, doktor öğretim üyesi) düzeyinde temsil edilen kitlenin iradesinin mezkür kurullara yansımasını güvence altına almak olduğu açıktır.

Buradan hareketle, doktor öğretim üyesi iken Fakülte Kurulu/Fakülte Yönetim Kuruluna seçilmiş kişinin doçentlik unvanı alması halinde, bu unvana dair her türlü akademik hakkı kullanmasına izin verildiği düşünüldüğünde; kişinin doktor öğretim üyelerini temsil etmesi ve bu kurulda ilgililerin haklarını savunarak iradelerini yansıtmasını beklemek pek mümkün olmayacaktır.

Sonuç olarak, doçentlik unvanı alan doktor öğretim üyesinin görevinin sona ereceğini, bu kişinin yerine doktor öğretim üyelerini temsilen ilgili mevzuatı uyarınca yeni üye seçiminin yapılmasının doğru olacağı düşünülmektedir.

Yorum yapın

eryaman escort ankara escort