Rapor alan sağlık personelinin, performans ödemesi kesilir mi?

SORU: Hayırlı günler. Yaklaşık (biri özel yedisi kamu olmak üzere ) 8 yıldır hemşirelik mesleğimi icra etmekteyim. Temmuz ayı sonu itibari ile akut promyelositik lösemi tanısı ile hastane yatışım yapıldı. 21 gün hastanede yattıktan sonra 3 ay raporlu şekilde taburcu oldum. Ara ara hastane yatışlarım devam ediyor. Sorum şu; bu süre zarfında ne derece performanstan faydalanırım veya faydalanır mıyım?

CEVAP: 4 Mart 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğinin 5.maddesi gereğince; Ek ödeme, personele sağlık tesisine fiilen katkı sağladığı sürece verilebilmektedir. Ek ödeme hesaplamalarında unvan katsayısı, birim katsayısı, çalışılan sağlık tesisi puanının yanında en önemli etkilerden biri de Mesai İçi Çalışılan Gündür. İlgili yönetmelikte; Mesai içi çalışılmayan günler: Resmi tatil günleri, nöbet izinleri ile görevi sırasında veya görevinden dolayı Bakanlıkça ilan edilmiş bulaşıcı ve salgın hastalığa yakalanan, kazaya, yaralanmaya veya saldırıya uğrayanların bu durumlarını sağlık raporuyla belgelendirmesi ve başhekimin onaylaması halinde kullandıkları hastalık izin süreleri hariç olmak üzere tüm çalışılmayan günleri,” belirtilmiş olup bu süreler mesai içi çalışılan günlerden sayılmaktadır.

Bu durumda; Hastalığınızın sebebi, görev sırasında veya görevinizden kaynaklı bir durum olmadığını düşünerek raporlu olduğunuz bu süreç, ilgili yönetmeliğe göre; mesai içi çalışma süresinden sayılmadığından dolayı, ek ödemeden (performans) yararlanamayacağınız değerlendirilmiştir.

Yorum yapın

eryaman escort ankara escort