Sözleşmeli sağlık personeline dil tazminatı ödenebilir mi?

Soru: 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında 3+1 olarak çalışan sözleşmeli sağlık personeli YDS sınavı sonucuna göre dil tazminatı alabilir mi? Yoksa kadroya geçtikten sonra mı dil tazminatına hak kazanır?

Cevap: 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamındaki 3 artı 1 olarak da bilinen sözleşmeli sağlık personeli Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında, merkez teşkilatları hariç olmak üzere ve öncelikle personel istihdamında güçlük çekilen yerlerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmektedir. Bu kapsamdaki sözleşmeli sağlık personeli 45/A maddesi ile birlikte 4/B mevzuatına da tabidir.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3. maddesinde, sözleşme ile çalıştırılacak personele sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılamayacağı ve sözleşmelere bu yolda hüküm konulamayacağı, ancak sözleşmeli olarak çalıştırılacak öğretmenlere ek ders ücreti ve her öğretim yılı başında verilecek öğretim yılına hazırlık ödeneğinin bu hükmün dışında olduğu belirtilmektedir. Bu hükümde yer alanlar dışında sözleşmeli personele yapılacak ödemeler ancak kanun veya toplu sözleşme hükmüne dayanmak zorundadır. Buna örnek olarak 375 sayılı KHK’nin ek 9. maddesi kapsamında sözleşmeli personelin yararlandığı ek ödemeyi ve kurum bazında fazla çalışma yapan personele fazla çalışma ücreti ödenmesine ilişkin yürürlükteki toplu sözleşme hükümlerini örnek olarak verebiliriz.

Kamu görevlilerine yabancı dil tazminatı ödemesinin dayanağı ise 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. maddesidir. Madde hükmünde, “Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine göre almakta olan personelden, (kadro karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalışan personel dahil), Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca müştereken belirlenen dillerden yine bu iki kurum tarafından tespit olunan esas ve usuller çerçevesinde yapılan yabancı dil seviye tespiti sonunda her bir dil için (A) düzeyinde başarılı olanlara 1500, (B) düzeyinde başarılı olanlara 600, (C) düzeyinde başarılı olanlara 300 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutarı geçmemek üzere Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenecek miktarlarda aylık yabancı dil tazminatı ödenebilir.” denilmektedir. Bu hüküm gereğince Devlet memurları, subay ve astsubaylar, uzman erbaş ve uzman jandarmalar ile hakim savcı, öğretim elemanları ve kadro karşılığı sözleşmeli olarak istihdam edilen sınırlı sayıdaki personele yabancı dil tazminatı ödenebilecek olup, 4/B’li personel bu kapsamda değildir.

Sonuç olarak mevcut mevzuat hükümleri dikkate alındığında 45/A maddesi kapsamındaki sözleşmeli personele yabancı dil tazminatı ödenemeyeceğini, üç yıllık süre sonunda kadroya geçme halinde geçmişe dönük olarak ödeme yapılamayacağını, bu ödemenin yapılabilmesi için Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara Cumhurbaşkanı Kararıyla bir hüküm ilave edilmesinin veya 2021 yılında yapılacak toplu sözleşmede konunun imza altına alınmasının gerekli olduğunu değerlendirmekteyiz.

Yorum yapın

eryaman escort ankara escort