Teknik personelin yan ödemesi nasıl belirlenir?

Soru: 2016 Ağustos ayından beri unvan sınavı ile Matematikçi kadrosuna atanmış bulunmaktayım. Sizin maaş hesaplamanız ile kurumun hesapladığı aylık arasında fark var ve 5 yıldan beri hiç değişmedi. Şöyleki;
Memurlar.net yan ödeme aylığını 2175 olarak hesaplıyorsunuz. (114.35 ?)
Kurum yan ödeme aylığını 1750 olarak hesaplıyor.(92.01 ?)
Hangisi doğru anlamadım. Yardımcı olursanız sevinirim.

Cevap: Öncelikle maaş robotu uygulamamızın sürekli güncellendiğini, hem bireysel kullanıcılara hem de kurumlara büyük bir kolaylık sağladığını belirtmek isteriz. Çok sayıda ödeme unsurundan oluşan ve hesaplaması uzmanlık gerektiren maaş hesabının uygulama ile birkaç basit adımda pratik ve doğru bir şekilde hesabı mümkün bulunmaktadır. Maaş unsurlarının sayısının çok olması yanında kişiye özel çok fazla değişkeni de içermesi sebebiyle her memurun maaşının yüzde yüz kesinlikte hesaplanması mümkün olamamaktadır. Bu durum uygulamanın eksikliğinden değil, kişiye özel durumların tam olarak öngörülememesinden kaynaklanmaktadır.

Devlet memurlarına ödenen maaş unsurları arasında yer alan ve yan ödeme olarak bilinen zam puanları 657 sayılı Kanunun 152. Maddesinin verdiği yetkiye istinaden Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar’da düzenlenmiştir. Karara ekli I Sayılı Cetvelin (B) Teknik Hizmetler Bölümünde yer alan iş güçlüğü ve temininde güçlük zammı puanlarından yararlanmak için Teknik Hizmetler Sınıfına dahil kadrolarda bulunmak zorunludur. Ancak, teknik personel için diğer hizmet sınıflarından farklı bir uygulamaya gidilerek zam puanları unvan ve/veya derece yerine unvan ve hizmet süresi dikkate alınarak belirlenmiştir. Hizmet süresi bakımından 5 yıla kadar hizmeti olanlar ile 5 yıldan fazla hizmeti olanların puanları farklılaştırılmıştır. Asıl önemli nokta ise bu hizmet süresinin “kendi ihtisas dallarında” geçmiş olmasının zorunlu tutulmasıdır. Bölümün 1 numaralı Not’unda kendi ihtisas dallarındaki hizmet süresinin belirlenmesinde teknik hizmetler sınıfında geçirilen sürelerin esas alınacağı ifade edilmektedir.

Bu durumda Teknik Hizmetler bölümündeki zam puanlarından yararlanmak için toplam memuriyet süresi değil, teknik hizmetler sınıfında geçen hizmet süresi dikkate alınacaktır. Bu ise memuriyete teknik hizmetler sınıfında başlayanlar bakımından sorun oluşturmamakla birlikte başka hizmet sınıflarından unvan değişikliği yoluyla geçenler için dikkate alınması gereken özel bir durumdur.

Maaş hesaplama robotu memuriyete atanma tarihi ve halihazırdaki unvana göre hizmet süresini hesapladığından, sınıf değiştirerek teknik hizmetler sınıfına atanan memurların zam puanlarında farklılık oluşabilmektedir. Örneğin 2010 yılında GİH sınıfında memuriyete atanan ve 2018 yılında unvan değişikliği sınavı ile teknik hizmetler sınıfında matematikçi kadrosuna atanan memur ile 2010 yılında teknisyen kadrosuna 2018 yılında ise matematikçi kadrosuna atanan memurun yan ödemeleri farklı olacaktır. İlkinde teknik hizmetler sınıfında 5 yıl hizmeti olmadığı için toplam yan ödeme puanı toplamı 1750, ikincisinde ise teknik hizmetler sınıfında 5 yılını doldurduğu için yan ödeme puanı toplamı 2175 olarak hesaplanacaktır. Oysa her ikisinin de toplam memuriyet kıdemi aynıdır.

Sonuç olarak, toplam memuriyet kıdemi 5 yıldan fazla olmakla birlikte sonradan teknik hizmetler sınıfında bir kadroya atanan ve bu kadroda 5 yılını doldurmayan memurların yan ödemeleri Cetvelde yer alan “5 yıldan az hizmeti olanlar” için belirlenmiş puanlar dikkate alınarak hesaplanacaktır. Bu durumda matematikçi kadrosunda 5 yılını tamamlamamış bir memurun iş güçlüğü zammı puanı 775, temininde güçlük zammı puanı ise 975 olarak hesaplanacaktır. Altıncı yıldan itibaren ise bu puanlar sırasıyla 775 ve 1400 olacaktır. Maaş hesaplama robotunda bu tür detaylara inilmesinin hem programın kullanımını zorlaştıracağını, hem de amacını aşacağını değerlendirmekteyiz.

Yorum yapın

eryaman escort ankara escort